Cảnh báo

LEGO® DC Mighty Micros

gerlachbechtelarh48
75.23MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 50 - 250
Phiên bản 1.0.1.8 3 năm trước

Mô tả của LEGO® DC Mighty Micros

The game is for the following ages: 5-12

The chase is on as you race through city streets as your favourite DC Comics character.

Feeling heroic? Play as a DC Super Hero to catch the villain and save the city. Feeling mischievous? Play as the villain and escape the city before the hero can catch you.

Avoid obstacles, pull off awesome stunts and collect studs to unlock new characters, environments and stories.

Whether super hero or super villain, fun and excitement awaits around every turn of the wheel in LEGO DC Mighty Micros .

Features

* Play as your favourite DC Comic character

* Become the hero or play as the mischievous villain

* Collect studs to unlock new characters, environments and stories.

* Build and upgrade your secret lair

* Build your own missions in mission control

* Unique cinematics where you build the story

LEGO DC Mighty Micros is free to play and offers no in-app purchases.

For app support contact LEGO Consumer Service.

For contact details refer to <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://service.lego.com/contactus%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGndxr7wRizOTcIjqdMzMYspvvTOw&sa=D&usg=AFQjCNEeM0kX8P_lfz8iduauBKwNETTYoQ" target="_blank">http://service.lego.com/contactus</a>

Our privacy policy and terms of use for apps are accepted if you download this app.

Read more on <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFGAKfgiTs6DDR-gxyb5_C3Iu2BYw&sa=D&usg=AFQjCNFHirv0ghp-7dqz3DEVeSF7SUJJfg" target="_blank">http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy</a> and <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://aboutus.lego.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNECroB3Eu7tnFxNkXQ9VUiCHg0wqg&sa=D&usg=AFQjCNHMg0ui-WKZXZb3M54Tyr6u6TK_CA" target="_blank">http://aboutus.lego.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps</a>

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2016 The LEGO Group.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Các trò chơi dành cho những lứa tuổi sau: 5-12

Cuộc truy đuổi là như bạn chạy đua thông qua các đường phố của thành phố như nhân vật DC Comics yêu thích của bạn.

Cảm giác anh hùng? Nghe như là một DC Super Hero để bắt nhân vật phản diện và cứu thành phố. Cảm giác tinh nghịch? Chơi như những nhân vật phản diện và thoát khỏi thành phố trước khi người anh hùng có thể bắt bạn.

Tránh chướng ngại vật, kéo ra pha nguy hiểm tuyệt vời và thu thập các đinh tán để mở khóa các nhân vật mới, môi trường và những câu chuyện.

Cho dù siêu anh hùng hay siêu nhân vật phản diện, vui vẻ và hứng thú đang chờ đợi xung quanh mỗi lượt của bánh xe trong LEGO DC Mighty Micros.

Tính năng

* Chơi như yêu thích nhân vật truyện tranh DC của bạn

* Trở thành người anh hùng hay chơi như các nhân vật phản diện tinh nghịch

* Thu thập các đinh tán để mở khóa các nhân vật mới, môi trường và những câu chuyện.

* Xây dựng và nâng cấp các hang ổ bí mật của bạn

* Xây dựng các nhiệm vụ của riêng bạn trong kiểm soát sứ mệnh

* Cinematics độc đáo nơi bạn xây dựng những câu chuyện

LEGO DC Mighty Micros là miễn phí để chơi và không cung cấp tính năng mua trong ứng dụng.

Đối với ứng dụng liên hệ hỗ trợ Dịch vụ LEGO tiêu dùng.

Đối với liên lạc chi tiết tham khảo <a href="https://www.google.com/url?q=http://service.lego.com/contactus&sa=D&usg=AFQjCNGndxr7wRizOTcIjqdMzMYspvvTOw" target="_blank">http://service.lego.com/contactus</a>

chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng cho các ứng dụng của chúng tôi được chấp nhận nếu bạn tải về ứng dụng này.

Tìm hiểu thêm về <a href="https://www.google.com/url?q=http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy&sa=D&usg=AFQjCNFGAKfgiTs6DDR-gxyb5_C3Iu2BYw" target="_blank">http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy</a> và <a href="https://www.google.com/url?q=http://aboutus.lego.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps&sa=D&usg=AFQjCNECroB3Eu7tnFxNkXQ9VUiCHg0wqg" target="_blank">http://aboutus.lego.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps</a>

LEGO và logo LEGO là thương hiệu của Tập đoàn LEGO. © 2016 Tập đoàn LEGO.</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho LEGO® DC Mighty Micros

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ LEGO® DC Mighty Micros

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 2
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng gerlachbechtelarh48
Cửa hàng gerlachbechtelarh48 2 364

Thông tin APK về LEGO® DC Mighty Micros

Phiên bản APK 1.0.1.8
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên LEGO System A/S