Tin cậy

LEGO® DC Mighty Micros

appstv
75.1MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 25k - 50k
Phiên bản 1.7.1418 5 tháng trước

Mô tả của LEGO® DC Mighty Micros

Play with LEGO BATMAN™, LEGO WONDER WOMAN™ or with LEGO SUPERMAN™ in this free and fun LEGO® DC Comics racing game.

Chase or be chased! You can play as the Killer Moth™ or BIZZARO™ and escape the city before BATMAN™ or SUPERMAN™ can catch you. Or would you rather be the superhero?

This game is a fun and free racing LEGO® game designed for boys and girls with the following ages: 5-12

You can race through multiple environments and enjoy the ride with your favorite LEGO® DC superhero.

Do you want to see your favorite LEGO® DC Mighty Micros sets in action?

* Swoop through the air in the LEGO® DC Mighty Micros Batcopter and swat Killer Moth™ out of the sky! Throw Batman’s Batarang at the flying bug’s wings and send the villain crashing, but watch out for the cocoon gun.

* Doomsday™ is powering up his Mighty Micros car and going in for the attack with his club. Watch Wonder Woman™ strike back using her mighty sword and shield as she zooms around the villain in her Invisible Jet!

* Zoom into battle and catch Bizarro™—if you can! Who knows which direction Superman’s imperfect nemesis will turn next in his back-to -front Mighty Micros car. Use the blue Kryptonite to sap Bizarro’s energy, but watch out for the green Kryptonite! Bump the giant fists against each other to see who will win this crazy battle.

Features
* Collect and play as your favourite DC Comic character and explore the 3 different worlds!
* Great fun for kids 5-12!
* Become the hero or play as the mischievous villain
* Fun cinematics to watch and learn about the villains and heroes!
* Bluetooth Game Controller Support

LEGO DC Mighty Micros is free to play and offers no in-app purchases.

For app support contact LEGO Consumer Service.
For contact details refer to http://service.lego.com/contactus

Our privacy policy and terms of use for apps are accepted if you download this app.
Read more on http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy and http://aboutus.lego.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2016 The LEGO Group.
Chơi với LEGO BATMAN ™, LEGO Wonder Woman ™ hoặc với LEGO SUPERMAN ™ trong hình LEGO® DC Comics trò chơi đua xe miễn phí và vui nhộn này.

Đuổi hoặc bị đuổi! Bạn có thể chơi như the Killer Moth ™ hoặc BIZZARO ™ và thoát khỏi thành phố trước khi BATMAN ™ hoặc SUPERMAN ™ có thể bắt bạn. Hoặc có thể bạn chứ không phải là siêu anh hùng?

Trò chơi này là một niềm vui và đua xe miễn phí của LEGO® trò chơi thiết kế cho trẻ em trai và trẻ em gái với lứa tuổi sau: 5-12

Bạn có thể đua qua nhiều môi trường và tận hưởng chuyến đi với yêu thích siêu anh hùng của LEGO® DC của bạn.

Bạn có muốn xem bộ hình LEGO® DC Mighty Micros yêu thích của bạn trong hành động?

* Di chuyển nhanh qua không khí trong bộ LEGO® DC Mighty Micros Batcopter và swat killer Moth ™ ra khỏi bầu trời! Ném batarang của Batman ở cánh lỗi bay và gửi nhân vật phản diện đâm, nhưng xem ra cho súng kén.

* Doomsday ™ được cung cấp năng lượng lên Mighty Micros xe của mình và đi ở cho các cuộc tấn công với câu lạc bộ của mình. Xem Wonder Woman ™ tấn công trở lại sử dụng thanh kiếm và lá chắn mạnh mẽ của nó khi cô phóng xung quanh nhân vật phản diện trong Jet vô hình của mình!

* Phóng to vào trận chiến và bắt Bizarro ™ -Nếu bạn có thể! Ai biết mà hướng kẻ thù không hoàn hảo của Superman sẽ biến tiếp theo ở phía sau để mình -front Mighty Micros xe. Sử dụng Kryptonite xanh để năng lượng sap Bizarro, nhưng xem ra cho Kryptonite xanh! Bump nắm đấm khổng lồ với nhau để xem ai sẽ giành chiến thắng trận chiến điên này.

Tính năng, đặc điểm
* Thu thập và chơi như yêu thích nhân vật truyện tranh DC của bạn và khám phá 3 thế giới khác nhau!
* Great niềm vui cho trẻ em 5-12!
* Trở thành người anh hùng hay chơi như các nhân vật phản diện tinh nghịch
* Cinematics Fun để xem và tìm hiểu về các nhân vật phản diện và anh hùng!
* Hỗ trợ Bluetooth Game Controller

LEGO DC Mighty Micros là miễn phí để chơi và không cung cấp tính năng mua trong ứng dụng.

Đối với ứng dụng liên hệ hỗ trợ Dịch vụ LEGO tiêu dùng.
Đối với chi tiết liên lạc tham khảo http://service.lego.com/contactus

chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng cho các ứng dụng của chúng tôi được chấp nhận nếu bạn tải về ứng dụng này.
Tìm hiểu thêm về http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy và http://aboutus.lego.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps

LEGO và logo LEGO là thương hiệu của Tập đoàn LEGO. © 2016 Tập đoàn LEGO.

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho LEGO® DC Mighty Micros

4.07
14
5
6
4
3
3
5
2
0
1
0

Đánh giá cửa hàng trên LEGO® DC Mighty Micros

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên LEGO® DC Mighty Micros, hãy là người đầu tiên!

Cờ LEGO® DC Mighty Micros

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng appstv
Cửa hàng appstv 43.91k 81.18M

Thông tin APK về LEGO® DC Mighty Micros

Phiên bản APK 1.7.1418
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên LEGO System A/S


Tải về LEGO® DC Mighty Micros APK
Tải về